Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3


N3.Choukai.Speed.Master.studyjapanese.net

Dưới đây là tất cả những tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3 mà mình sưu tầm được. Có thể xem đây là những cuốn tiêu biểu nhất, gồm có :

日本語総まとめN3 文法

日本語総まとめ N3 漢字

日本語総まとめ N3 語彙

日本語総まとめ N3 聴解 – Soumatome N3 Bunpou, Kanji, Goi, Choukai ;

ngoài ra có còn có

日本語能力試験N3[読解・言語知識]対策問題・要点整理 – Taisaku Mondai & Yoten Seiri N3 Dokkai

日本語能力試験 模試と対策 N3 – Moshi to Taisaku N3 Textbook+Audio

耳から覚える日本語能力試験N3語彙 トレーニング – Mimi Kara Oboeru N3 Vocabulary Textbook+AudioCD

耳から覚える日本語能力試験 N3 文法 トレーニングMimi Kara Oboeru N3 Grammar Textbook+AudioCD

耳から覚える日本語能力試験 N3 聴解 トレーニング – Mimi Kara Oboeru N3 Choukai Textbook+AudioCD. 

日本語能力試験問題集 N3語彙 スピードマスター (TextBook + AudioCD)

N3聴解 スピードマスター (TextBook + 2AudioCDs)

N3文法 スピードマスター TextBook | N3 Speed master Goi, Choukai và Bunpou.

Cuốn đề thi thử 日本語能力試験 N3 予想問題集 – Yosou Mondaishuu N3 cũng đã được bổ sung.

Download toàn bộ tại đây