Trang chủ » Ebooks » Developing Hybrid Applications for the iPhone: Using HTML, CSS, and JavaScript to Build Dynamic Apps for the iPhone

Developing Hybrid Applications for the iPhone: Using HTML, CSS, and JavaScript to Build Dynamic Apps for the iPhone


 

image

1 Developing with Dashcode and Xcode 1
Section 1: Using Dashcode and the Custom
QuickConnect Template 1
Section 2: Using Xcode and the Custom
QuickConnect Template 4
Section 3: Using Xcode and the Custom
PhoneGap Template 9
Section 4: Introduction to Basic Objective-C 11
Section 5: Objective-C QuickConnectiPhone
Application Structure 14
Section 6: Objective-C PhoneGap Application
Structure 17
Section 7: Embedding Web Content:
QuickConnectiPhone 19
Section 8: Embedding Web Content:
PhoneGap 23
Summary 24
2 JavaScript Modularity and iPhone Applications 25
Section 1: Modularity 25
Section 2: The QuickConnect JavaScript
Framework—A Modularity Example 26
Section 3: The QuickConnectiPhone
Implementation of the Modular Design 34
Section 4: Business and View Application
Controller Implementations 38
Section 5: Error Application Controller
Implementation 42
Section 6: Application Functionality Creation
Steps 43
Summary 43
3 Creating iPhone User Interfaces 45
Section 1: Apple’s Human Interface Guide 45
Section 2: List- and Browser-Based Interfaces 48
Section 3: Nonlist-Based View Applications 51
Section 4: Immersion Applications 55
Section 5: Creating and Using Custom
CSS Transforms 57
Section 6: Using and Creating
a Drag-and-Drop/Scale/Rotate Module 64
Summary 74
4 GPS, Acceleration, and Other Native
Functions with QuickConnect 75
Section 1: JavaScript Device Activation 75
Section 2: Objective-C Device Activation 81
Section 3: Objective-C Implementation
of the QuickConnectiPhone Architecture 88
Summary 94
5 Hybrid Applications, GPS, Acceleration, and Other
Native Functions with PhoneGap 95
Section 1: JavaScript Device Activation 95
Section 2: Objective-C Device Activation 102
Summary 109
6 Embedding Google Maps 111
Section 1: Displaying a Map from Within Your
QuickConnect JavaScript Application 111
Section 2: Objective-C Implementation of the
QuickConnect Mapping Module 115
Summary 126
7 Database Access 127
Section 1: BrowserDBAccess Example
Application 127
Section 2: Using WebView SQLite Databases 129
Section 3: Using Native SQLite Databases 133
Section 4: Using the DataAccessObject
with WebKit Engine Databases 135
Section 5: Using the DataAccessObject
with Native Databases 145
Summary 154
x  Contents
8 Remote Data Access 155
Section 1: BrowserAJAXAccess
Example Application 155
Section 2: Using the ServerAccessObject 157
Section 3: ServerAccessObject 162
Section 4: Security Control Functions 171
Summary 172
A Introduction to JSON 173
Section 1: Background 173
Section 2: A JSON JavaScript API 175
Summary 178
B The QuickConnectFamily Development
Roadmap 179
C The PhoneGap Development Roadmap 183

Download

Advertisements

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s