Trang chủ » Học ngoại ngữ » Do you dare to be different – Bạn có dám trở nên khác biệt không?

Do you dare to be different – Bạn có dám trở nên khác biệt không?


Life is a golden opportunity, and we should use it as good as we can. Living in mediocrity means we do not use the opportunity as good as we should. So do you dare to be DIFFERENT? (Cuộc sống là một cơ hội vàng, và chúng ta nên tận dụng nó theo cách tốt nhất có thể. Sống trong sự tầm thường nghĩa là ta không tận dụng tối đa cơ hội mà chúng ta được trao tặng. Vậy bạn có dám trở nên KHÁC BIỆT hay không?)

Dare_to_be_different_by_digitalgod

I don’t know about you, but one of the things I’m afraid most in life is mediocrity. For me, life is too precious to be lived in mediocrity. Life is a golden opportunity, and we should use it as good as we can. Living in mediocrity means we do not use the opportunity as good as we should.

Tôi không biết bạn thế nào nhưng một trong những điều mà tôi lo sợ nhất trong cuộc sống này là Sự tầm thường/bình thường.  Với tôi, cuộc sống này thật quá quý giá để sống trong sự tầm thường. Cuộc sống là một cơ hội vàng, và chúng ta nên tận dụng nó theo cách tốt nhất có thể. Sống trong sự tầm thường nghĩa là ta không tận dụng tối đa cơ hội mà chúng ta được trao tặng.

 

Unfortunately, many people are trapped in mediocrity. I believe one of the main reasons is they do not dare to be different. You need to be different if you want to be above the average. The question is: Do you dare to be different? This question might not be easy to answer, but how you answer it will make the difference between excellence and mediocrity.

Thật không may, rất nhiều người bị mắc kẹt trong sự tầm thường. Theo tôi một trong những nguyên nhân chính là họ không dám khác biệt. Bạn cần phải trở nên khác biệt nếu bạn muốn vượt khỏi mức độ trung bình. Câu hỏi được đặt ra ở đây là Bạn có dám trở nên khác biệt hay không? Có thể đây không phải là một câu hỏi dễ để trả lời, nhưng cách bạn trả lời câu hỏi này sẽ tạo nên sự khác biệt giữa sự vượt trội và sự tầm thường.

Here are some more specific questions to help you check yourself and take actions:

Đây là một vài câu hỏi cụ thể bạn có thể tự hỏi bản thân mình và đi đến hành động:

 

1. Do you have a dream?

1. Bạn có ước mơ hay không?

 

This is the first question you should ask yourself. I believe one of the main reasons people just follow the herd is they don’t have a dream. If there is nothing to pursue then why bother being different?

Đây là câu hỏi đầu tiên mà bạn nên tự hỏi chính mình. Tôi nghĩ một trong những nguyên nhân chính khiến người ta đi theo số đông là vì họ không có cho mình một ước mơ. Nếu không có gì để theo đuổi thì sao phải quan tâm đến việc trở nên khác biệt cơ chứ?

But a dream is what sets you above the average. Not having a dream means going to mediocrity on autopilot.

Nhưng một ước mơ là điều giúp bạn vượt lên mức độ trung bình. Không có ước mơ cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn đang thẳng tiến đến sự tầm thường với tốc độ của máy lái tự động.

 

If your answer for this first question is "no" then start searching. I’m sure you have a dream deep inside of you. It might be something from your childhood. Maybe for long time you have been too busy to let the little voice of your dream be heard. This is the right time to heed that little voice.

Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi số 1 là "không" thì hãy bắt đầu tìm kiếm giấc mơ của mình. Tôi chắc là bạn vẫn luôn có một ước mơ sâu thẳm bên trong con người mình. Ước mơ đó có thể là điều gì đó từ hồi bạn còn bé thơ. Có thể là trong một quãng thời gian dài bạn đã quá bận rộn để có thể nghe được tiếng nói thầm thì xuất phát từ con tim mình. Vậy thì giờ là lúc thích hợp để bạn để tâm đến tiếng nói đó đấy.

 

If you have found your dream, the next question is whether or not you have the courage to follow it. Questions two through five will deal with that.

Nếu bạn đã tìm ra được giấc mơ của mình, câu hỏi tiếp theo là bạn có đủ dung khi để theo đuổi nó hay không. Từ câu hỏi thứ 2 đến câu hỏi thứ 5 sẽ giúp bạn giải quyết việc này.

 

2. Are you doing what you want or what you should?

2. Bạn đang làm công việc mình muốn hay công việc bạn nên làm?

 

There are often implicit "rules" about what someone should do in a particular situation. For example, when there are two job opportunities, the "rule" says that you should take the one with higher pay.

Thường thì có những "nguyên tắc" ngầm về việc ai đó nên làm gì trong một hoàn cảnh nhất định. Ví dụ như, khi có 2 cơ hội làm việc, "nguyên tắc" sẽ là bạn nên nhận công việc có mức lương cao hơn.

 

But is that what you want? I mean, does it help you achieve your dream? Maybe the job with less pay will help you achieve your dream while the one with higher pay doesn’t. Do you have the courage to be different and follow your dream?

Nhưng đó có phải là điều bạn muốn không? Ý tôi là, liệu nó có giúp bạn đạt được giấc mơ của mình không? Có thể công việc được trả lương thấp hơn sẽ giúp bạn hoàn thành được giấc mơ của mình trong khi công việc còn lại không thể làm việc đó dù có mức lương cao hơn. Bạn có đủ dung khi để trở nên khác biệt và theo đuổi giấc mơ của mình không?

 

3. Do you worry more about being loved than being what you love?

3. Bạn lo lắng về cái nào nhiều hơn: được yêu mến hay trở thành người mà bạn thích?

Another reason why we don’t dare to be different is because we are trying to meet other people’s expectations. We often worry more about what other people say than about what matters to us. But living someone else’s life is a bad way to live your life. Why should you lose opportunity just because of what other people say?

Một lý do nữa cho việc chúng ta không dám để trở nên khác biệt là vì ta luôn cố để đạt được sự mong đợi của người khác. Chúng ta thường lo lắng về những điều mà người khác nói hơn là những gì thật sự quan trong với chính chúng ta. Nhưng sống cuộc sống của người khác là một cách không hay tí nào . Vì sao ta lại phải đánh mất cơ hội chỉ vì những gì mà người khác nói cơ chứ?

 

4. Do you choose what is safe rather than what is right?

4. Bạn sẽ chọn điều gì: Sự an toàn hay Điều đúng đắn?

Maybe you are not trying to meet other people’s expectation. Maybe you just don’t want to take risks and therefore you choose to play safe. But this is exactly what many old people regret. When they were asked in a study about what they regretted most and what they would do differently, most of them answered: "I wish I had risked more." Don’t let the same regret happen to you.

Có thể bạn không cố để đạt được sự mong đợi của người khác. Có thể bạn chỉ không muốn mạo hiểm và vì thế bạn chọn lối chơi an toàn. Nhưng đó chính là điều mà rất nhiều người lớn tuổi cảm thấy hối tiếc. Trong một cuộc phỏng vấn, người ta hỏi những người này về điều mà họ hối tiếc nhất và điều mà họ muốn thay đổi nhất, phần lớn trong số này đều trả lời rằng: "Ước gì tôi chịu mạo hiểm hơn". Đừng để sự hối tiếc cũng lặp lại với bạn.

 

5. If you had only six months left to live, would you do what you are doing now?

5. Nếu chỉ còn sống được 6 tháng nữa, bạn có muốn làm việc mình đang làm hay không?

You can only answer "yes" to this question if what you are doing matters to you. Doing what matters to you is a sure way to excellence since you will do it with all your heart. But you need the courage to be different and follow your heart. Do you have it? I hope your answer is yes. Life is too precious to be lived in mediocrity.

Với câu hỏi này, bạn chỉ có thể trả lời "vâng" khi bạn đang làm công việc mà bạn cho là quan trọng với bản thân mình. Làm những việc bạn nghĩ là quan trong với mình là cách chắc chắc để hoàn thành nó một cách xuất sắc vì bạn sẽ làm việc đó bằng tất cả trái tim và sự nhiệt huyết. Nhưng bạn cần phải có dũng khí để trở nên khác biệt và làm theo sự mách bảo của con tim. Vậy bạn có điều đó không? Tôi hi vọng câu trả lời là có. Cuộc sống là quá tuyệt diệu nên đừng tận hưởng nó theo một cách tầm thường.

Advertisements

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s