Trang chủ » ASP.NET » MultiLanguages Website

MultiLanguages Website


Có rất nhiều cách để làm ứng dụng website đã ngôn ngữ, từ đơn giản đến phức tạp.

Trong Dot Net FrameWork, có 2 đối tượng giúp ta làm việc này:

– ResourceManager (System.Resources.ResourceManager)

– CultureInfo (System.Globalization.CultureInfo)

Ứng dụng này mình sẽ chỉ làm 2 Ngôn ngữ, đó là tiếng việt và tiếng anh. Vì vậy, đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra 2 lớp có đuôi .resx. Đó chính là Resource File. Một lớp chúng ta sẽ đặt tên là SiteMap.resx và lớp kia có tên là SiteMap.en-US.resx. Các bạn hãy để ý tên của 2 file trên nhé. Ở đây, File SiteMap.resx sẽ là file nguồn mặc định. Các giá trị nhập vào sẽ như sau:

MultiLanguage Website

Bạn chỉ cần quan tâm đến 2 cột: Name và Value. Còn dưới đây là file SiteMap.en-US.resx:

MultiLanguages Website

2 File có cùng tên, nhưng về giá trị thì 1 file mặc định sẽ là tiếng việt, còn file kia sẽ có giá trị là tiếng anh. Các bạn có thể tham khảo thêm về CultureInfo ở địa chỉ sau: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.cultureinfo.aspx .

Quay trở lại với ứng dụng, sau khi tạo ra 2 lớp trên, chú ý là phải đặt chúng ở trong thư mục App_GlobalResources nhé.

Chúng ta phải sử dụng 3 thư viện sau:

– System.Globalization
– System.Threading
– System.Resources

Trong Trang Page_Load ta chỉ cần viết lệnh sau:

ResourceManager rm;
CultureInfo ci;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("vi-VN");
rm = new ResourceManager("Resources.SiteMap", System.Reflection.Assembly.Load("App_GlobalResources"));
ci = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
LoadString(ci);
}
else
{
rm = new ResourceManager("Resources.SiteMap", System.Reflection.Assembly.Load("App_GlobalResources"));
ci = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
LoadString(ci);
}
}

Hàm LoadString ở đây có mục đích để thay đổi các giá trị của đối tượng:

public void LoadString(CultureInfo ci)
{
lblHeader1.Text = rm.GetString("Header1", ci);
lblHeader2.Text = rm.GetString("Header2", ci);
lblLang.Text = rm.GetString("Lang",ci);
lnkHome.Text = rm.GetString("Home", ci);
lnkAbout.Text = rm.GetString("About", ci);
lnkLink.Text = rm.GetString("Link", ci);
HyperLink1.Text = rm.GetString("Home", ci); ;
HyperLink2.Text = rm.GetString("About", ci);
HyperLink3.Text = rm.GetString("Link", ci);
Login1.LoginButtonText = rm.GetString("LoginButtonText",ci);
Login1.TitleText = rm.GetString("LoginTitle",ci);
Login1.UserNameLabelText = rm.GetString("LoginUser",ci);
Login1.PasswordLabelText = rm.GetString("LoginPass",ci);
Login1.RememberMeText = rm.GetString("LoginRemember",ci);
}

Ứng dụng đã cơ bản hoàn thành. Chỉ còn viết sự kiện cho các button để thay đổi ngôn ngữ là xong:

protected void ibtEnglish_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
{
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("en-US");
LoadString(Thread.CurrentThread.CurrentCulture);
}
protected void ibtVietNamese_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
{
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("vi-VN");
LoadString(Thread.CurrentThread.CurrentCulture);
}

Advertisements

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s